Allt i trä, med specialisering mot äldre hus och tekniker: 070-567 27 90